Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen. De overheid moet de burger serieus nemen en met respect behandelen.Daarbij heeft zij steeds oog voor de menselijke maat. Zij voorkomt problemen met de burger of lost ze op door goede communicatie. 


Hoewel de burger voor veel zaken afhankelijk is van de medewerking van of de besluitvorming door de overheid, gaan overheid en burger op een gelijkwaardige wijze met elkaar om. Zo kan de overheid haar werk goed doen en inhoud geven aan burgerschap. Daarbij is het natuurlijk ook van belang dat de burger zich constructief opstelt. De behoorlijkheidsnormen helpen overheden goed om te gaan met burgers en hun belangen.


Als u een klacht heeft over de gemeente Breda, Dongen, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal of Rucphen

of

over de BWB, CJG Breda, CJG Drimmelen Geertruidenberg, Werkplein Hart van West-Brabant of RWB


en u komt er met de organisatie zelf niet uit?


Dan kan de Commissie Ombudsman bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen!


Als u een klacht heeft over de houding of het gedrag van uw gemeente of overheidsorganisatie (bejegeningsklacht) én de klacht wordt niet naar uw tevredenheid door de organisatie zelf afgehandeld, dan kan de Commissie Ombudsman - als onafhankelijke en onpartijdige beroepsinstantie voor de gemeenten Breda, Dongen, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen en Roosendaal en de BWB, CJG Breda, CJG Drimmelen Geertruidenberg, de RBW en het Werkplein Hart van West-Brabant - bekijken of wij vanuit onze rol en bevoegdheden iets voor u kunnen betekenen.


De Commissie Ombudsman hanteert de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Hierin zijn 22 behoorlijkheidsnormen opgenomen waaraan het handelen wordt getoetst.


LET OP:

Klachten over besluiten waartegen bezwaar en/of beroep mogelijk is, kunnen wij niet in behandeling nemen omdat daartoe de bezwaarschriftencommissie en/of de bestuursrechter bevoegd is. Ook klachten over de inhoud van het beleid kan de Commissie Ombudsman niet onderzoeken. Deze klachten vallen niet onder onze bevoegdheid omdat we anders op de stoel van de wetgever en/of de gemeenteraad gaan zitten, die het beleid heeft vastgesteld.

Als u een klacht heeft, kunt u de Commissie Ombudsman aanschrijven.


Dat mag per mail: mail@commissieombudsman.nl


maar het kan ook via ons postbusnummer: Postbus 9620 - 4801 LS - BredaWij ontvangen graag de oorspronkelijke klacht en ook de afhandelingsbrief van de gemeente of uitvoeringsorganisatie. Wij bekijken vervolgens of en zo ja, wat wij voor u kunnen betekenen onder het klachtrecht.


Het contact verloopt in eerste instantie schriftelijk omdat wij een commissie zijn die uit meerdere personen bestaat. Als we de klacht op schrift hebben, is het eenvoudiger om de klachten onderling te delen en de eerste afstemming te doen. Vervolgens kan in persoonlijk contact worden voorzien als daartoe aanleiding is volgens de Commissie Ombudsman.Voor klachten over de gemeente Breda houdt de Commissie Ombudsman elke eerste donderdag van de maand een open inloop. Van 15.00 uur tot 17.30 uur bent u dan welkom in de Stadskamer van het (oude) stadhuis aan de Grote Markt in Breda. DE LEDEN VAN DE COMMISSIE OMBUDSMAN